Vijesti

Posjeta New York

18-10-2023

18.10.2023.godine Bakira Hasečić- predsjednica udruženja je učestvovala na konferenciji o prevenciji i odgovoru na seksualno nasilje u ratu, održana u Vijeću sigurnosti UN-a u New Yorku.

Na sastanku o prevenciji i odgovoru na seksualno nasilje u ratu održanom u Vijeću sigurnosti UN-a, Bakira Hasečić, predsjednica Udruženja “Žena - žrtva rata” i prepoznatljiva zagovaračica za prava preživjelih seksualnog nasilja u agresiji, govorila je o izazovima sa kojima se preživjele u BiH još uvijek suočavaju.

32 presude Haški sud je utvrdio da je ratno silovanje korišteno kao oružje rata i zločin protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini.  Pred Sudom BiH izrečeno je najmanje 30 presuda za silovanje a više od 50 sa elementima seksualnog zlostavljanja. Međutim ovi predmeti su, prema analizama organizacija koje su osnovane da pomažu žrtvama ili se bore za njihova prava, poput našeg Udruženja, TRIAL Internationala, obilježeni nizom problema.

Udruženje ,,Žena-žrtva rata" uspjelo je da za 10 članica pokrene parnični postupak gdje su presude pravosnažne ali u BiH se ne može izvršiti naplata jer su presuđeni ratni zločinci svoju imovinu prepisali na treća lica, Država po tom pitanju ne čini ništa.

Na kraju obraćanja u diskusiji prisutne upoznala daje prema podacima Detektora - jedine specijalizirane agencije za praćenje predmeta ratnih zločina pred Sudom BiH 172 aktivne potjernice protiv neodstupnih za ratne zločine.

Da Udruženje "Žena - žrtva rata" u bazi podataka posjeduje 73 općine u BiH masovnog i sistematskog silovanja žena i 26 općina silovanih i seksualno zlostavljanih muškaraca.

Uručene su Brošura sa ličnom kartom i statistikom udruženja, Letak.kao i Monografija o ratnom silovanju i seksualnom zlostavljanju u ratu u Bosni i Hercegovini” ma engleskom jeziku i Monografije "Živa lomača - Pionirska ulica u Višegradu (14. juni 1992)" i "Živa lomača – Bikavac u Višegradu (27. juni 1992.)"(bosanska i engleska verzija).