O nama

Udruženje"Žena žrtva rata" osnovano je 14.05.2003. godine s osnovnim ciljem da okuplja seksualno zlostavljane i silovane žene tokom agresije na BiH.

Udruženje je nevladina, nestranačka, multietnička i multinacionalna asocijacija građana.

Udruženje čine seksualno zlostavljane djevojčice, djevojke i žene koje se, slobodno i dobrovoljno priključuju u udruženje "Žena žrtva rata" radi ostvarivanja prava i interesa svojih članova kako u oblasti pravosuđa tako i u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite.

U toku 2006. godine u Udruženje su se dobrovoljno priključili i muškarci žrtve silovanja i seksualnog zlostavljanja.

Status seksualno zlostavljanih i silovanih žena i muškaraca utvrđuje se na nivou Udruženja, a u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju statusa seksualno zlostavljanih i silovanih žena.

Zajednički interesi članova udruženja su:

  • vraćanje u normalan život
  • zdravstvena zaštita
  • sredstva izdržavanja i stambena pitanja iz BiH sa sličnim u svijetu.

 

DJELATNOSTI UDRUŽENJA

           

Udruženje se bavi prikupljanjem dokumentarno - arhivske građe i analizom informacija i podataka o svim aspektima stradanja žena tokom rata u BiH, te analizira način, uzrok i posljedicu stradanja u cilju adekvatnog planiranja i programiranja razvojnih aktivnosti i pravaca pomoći ženama i djeci žrtvama rata.

Uspostavljena je baza podataka i sistem arhiviranja podataka o ženama - žrtvama rata koje su otvorene i dostupne pravosudnim, istraživačko - naučnim i stručnim projektima, u svrhu edukacije budućih generacija, prije svega mladih.

Zalažemo se za provođenje UN Deklaracije o osnovnim principima pravde za žrtve zločina i zloupotrebe vlasti prije svega u dijelu koji se odnosi na pristupanje mehanizma pravde i poticanja obezbjeđenja materijalne, medicinske, psiho-socijalne i druge pomoći kroz vladine, dobrovoljne i druge oblike pomoći;

Pomaganje žrtvama u traženju zaposljenja, u pripremi programa i iznalaženju izvora finansiranja projekata kućne radinosti i pokretanja vlastitog biznisa.

Uspostavljanje kontakata sa vladinim i nevladinim organizacijama, stručnim i naučnim institucijama i pojedincima u zemlji i svijetu s ciljem pronalaženja i prikupljanja dodatne dokumentacije iz izvora u inostranstvu, kao i pronalaženje izvora finansiranja projekata udruženja i razmjene informacija, iskustava i saznanja.

Pružena je mogućnost pomoći žrtvama u ostvarivanju materijalne pomoći, medicinske i psiho - socijalne pomoći, putem vladinih, dobrovoljnih i državnih organizacija, poticanjem i pomaganjem ženama - žrtvama rata na povratak u mjesta iz kojih su prognane ili na drugi način bile prisiljene da napuste mjesto svog stanovanja;

Obezbjeđenje smještaja - prebivališta žrtvama - izbjeglicama, koje su nesposobne da same riješe probleme povratka.

Pomaganje članovima uže porodice u školovanju, naučnom i umjetničkom usavršavanju u BiH i u svijetu.

Suradnja sa vladinim i nevladinim sektorom u programskom i zakonskom regulisanju mjere i obaveza pružanja pomoći ženama - žrtvama rata i izgradnji i osposobljavanju odgovarajućih službi specijaliziranih za prevenciju i edukaciju brojnih žrtava, za njihovo zbrinjavanje, zaštitu i pomoć u kriznim situacijama, istražnom  i sudskom postupku kao i poslije toga.

Zaštita afirmacije i promocije osnovnih ljudskih prava žena - žrtava rata i njihovih porodica, informisanje o njihovim pravima i pomaganje u obezbjeđenju pomoći i dokaza u pravnim i sudskim postupcima protiv zločinaca, zločina pred međunarodnim Tribunalom i domaćim sudovima.