Vijesti

Posjeta škole iz Švedske

12-10-2019

Dana 09.09.2019 godine Udruženje „Žena-žrtva rata „Sarajevo je imalo posjetu 19 učenika srednje škole Sannerundsskola iz Švedske sa nastavnicima Kent Gustafsson, Jens Tollskod, Kerstin Bergqvist Cilj posjete je studijsko putovanje u BiH.

Jedan od ciljeva je i posjeta Udruženju Žena-žrtva rata“ Sarajevo.

Presjednica Udruženja Žena-žrtva rata“ Sarajevo Gđa. Bakira Hasečić je prisutne upoznala sa ličnom kartom, aktivnostima i izazovima sa kojima se svakodnevno nosi udruženje kao i rad sa osobama koje su preživjele silovanje i seksualno zlostavljanje te saradnja sa pravosudnim institucijama, vladinim, nevladinim, međunarodnim organizacijama itd...

Obzirom da je posjeta iz Švedske predsjednica Gđa. Bakira Hasečić je istakla dugogodišnji problem, a radi se o licu Siniša Milojčić iz Banja Luke koji je tokom rata u BiH bio pripadnik vojske Republike Srpske i trenutno se nalazi u Švedskoj, državljanin Švedske, a koji je tokom 1993 godine počinio više djela ratnog zločina među kojima silovanje, mučenje ubistva u Banja Luci i kao takvog švedski zakon ga štiti, jer je u vrijeme izvršenja ratnog zločina po Švedskom zakonu bio maloljetan.

Po našem saznanju iste smo upoznali da je Siniša Milojčić u međuvremenu promijenio identitet o čemu su upoznate nadležne vlasti u Bosne i Hercegovine i Švedskoj.

Kao znak  podrške i sjećanja na preživjele osobe silovanja i seksualno zlostavljanja 1992-1995 godine poklonjena je „Monografija o ratnom silovanju i seksualnom zlostavljanju u ratu u Bosni i Hercegovini“, a kao simbol pažnje poklonjen je ručni rad koje su izradile članice udruženja.

Tokom ovog susreta iskazana je buduća saradnja.