Vijesti

Projekat FMRSP 2019 - Podizanje svijesti i provođenje kampanje šire ženske populacije i žena žrtava rata USK, HNK-a

Obavještenja - 21-01-2020

Podizanje svijesti i provođenje kampanje šire ženske populacije i žena žrtava rata USK, HNK-a

Cilj projekta:

Promocija ljudskih prava i prekid šutnje o traumama sa kojima se suočavaju žene je važan segment njihovih osnaživanja kako bi se ženama koje su bile žrtve torture u ratu i povreda ljudskih prava osigurala adekvatna zaštita i uživanje ljudskih prava bez diskriminacije i bilo kojeg oblika isključenja u zajednici u kojoj žive . Veoma je važan cilj olakšati proces identifikovanja potencionalnih žrtava silovanja i seksualnog zlostavljanja ali i proces pružanja psiho - socijalne podrške kao modela koji je pokazao najbolje rezultate u ovakvim situacijama.

Indirektno kroz realizaciju ovog projekta osigurali smo  da potencionalne žrtve imaju pristup svim informacijama o njihovim statusnim pravim za područje Federacije Bosne i Hercegovine. Također smo sa partnerskim organizacijama Udruženje "Glas žene" Bihać, Udruženje „Apel “ Sanski Most , Udruženje Logoraša Ključ- Ključ, Udruženje Logoraša Mostar - Mostar,  kao i sa predstavnicama Centra za socijalni rad Bihać i Ustanove Centra za socijalni rad Grada Mostara uspostavili odličnu saradnju. U projektne aktivnosti su bili uključeni mladi sa Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću i mladi terapeuti iz Centra za psihološku podrška “Sensus” Mostar.

Ovim projektom smo zaključili da je veoma važno vratiti osjećaj samopoštovanja i samopouzdanja žrtvama seksualnog zlostavljanja, pružiti im priliku da prekinu šutnju, dati potrebne informacije o psihoterapiji i mogućnostima da rade na sebi i svojim osjećanjima. Spoznaju o Zakonu i pravima CŽR kako i na koji način ostvariti svoje pravo.

Također je bitno da se susreću mladi i uče o problemu sa kojim se suočavaju žrtve seksualnog zlostavljanja, kao i važnost da se međusobno uvezuju neovisno o mjestu stanovanja.

 

Projekat podržan: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Finansiranje projekta i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.