Vijesti

Bakira Hasečić je dobitnica priznanja i nagrade „Žena mira 2018“

Vijesti - 25-10-2019

Predsjednica Udruženja „Žena-žrtva rata“ Sarajevo Gđa. Bakira Hasečić je dobitnica priznanja i nagrade „Žena mira 2018“ , koju je dodijelila Federacija „Majke za mir“ iz Francuske sa sjedištem u Parizu.

Nagrada je dodjeljena na Međunarodnoj konferenciji koja se održavala  18 i 19 oktobra 2019. godine u Parizu na temu „Više žena za više mira“, u organizaciji   Udruženja "Majke za mir" (Meres pour la paix) iz Francusk,  upriličeno povodom obilježavanja 25. godišnjice  postojanja i rada Udruženja „Majke za mir“.

Predsjednica Gđa. Bakira Hasečić je na konferenciji govorila o međunarodnoj pravdi u kontekstu masovnih zločina počinjenih nad ženama u Bosni i Hercegovini. Posebno je istakla da je sretna što nagrada i priznanje dolazi od Federacije koja okuplja žene, što dokazuje suosjećanje i poštovanje prema ženama koje su pretrpjele ratne torture, a istovremeno ostale odlučne da se bore za mir i pravdu u svijetu.